Zaadlijst 2017-2018

De in de zaadlijst 2017-2018 vermelde zaden zijn voor zover valt na te gaan goed uitgerijpt. Van vele soorten is de kiemkracht onderzocht en in orde bevonden. Daar waar ik twijfel zal het aantal zaden per portie worden verhoogd.

De zaden zijn grotendeels afkomstig uit mijn eigen collectie en verder van enkele betrouwbare collega’s: Ladislav Fischer, Tomi Kulhanek, Rosta Maloch, Gottfried Milkuhn, Mirek Sochúrek, Vladimir Sorma en Herman Vertongen.

De prijs voor een portie zaad bedraagt € 0,60 als niet anders is aangegeven. Het aantal zaden per portie is normaliter 20. Indien gewenst kunt u meerdere porties van hetzelfde nummer bestellen. U kunt bestellen door het opgeven van de bestelnummers of door het invullen van het Excel-bestand en dit toesturen per e-mail. Voor verzending van de zaden binnen Nederland wordt een bedrag van € 2,50 in rekening gebracht. Voor verzending binnen Europa zijn de kosten € 3,50 - € 4,00. Indien u de zaden per aangetekende post wenst te ontvangen, worden de extra kosten in rekening gebracht.

De bestelling wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. U krijgt bericht als de bestelling klaar is en wat de kosten zijn. Het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL90ABNA0519518330 t.n.v. C.A.L. Bercht, Eck en Wiel. (BIC ABNANL2A, IBAN NL90ABNA0519518330) of met Paypal (dan dient het eindbedrag met 5% verhoogd te worden vanwege de kosten die Paypal in rekening brengt) .U kunt het bedrag ook per brief toesturen.

Ik wens u veel plezier bij het uitzoeken van de soorten en straks veel succes bij het uitzaaien. Uw ervaringen hoor ik gaarne.